Čeká nás robotický věk?

První protézy jsou doloženy již z dob starověkého Egypta (umělá zubní náhrada, palec u nohy), mnohem častěji se s nimi setkáváme v období antiky, středověk a především novověk je pak ve znamení protetického boomu, základní dřevěné náhrady končetin si již může dovolit i středně majetný člověk. Lze vypozorovat, že nárůst poptávky po praktických protetických pomůckách vrostl vždy v […]