Čeká nás robotický věk?

Posted on Posted inTechnika

První protézy jsou doloženy již z dob starověkého Egypta (umělá zubní náhrada, palec u nohy), mnohem častěji se s nimi setkáváme v období antiky, středověk a především novověk je pak ve znamení protetického boomu, základní dřevěné náhrady končetin si již může dovolit i středně majetný člověk. Lze vypozorovat, že nárůst poptávky po praktických protetických pomůckách vrostl vždy v důsledku válečného konfliktu, markantní je to zejména v období první světové války, což jen odráží smutnou logiku věci.

Ruce-protézy v doteku

Postupem času byl na kvalitu a estetičnost protéz kladen vyšší důraz než na její základní funkčnost, ale teprve až technologický pokrok vyprovokovaný závody ve zbrojení a v dobývání vesmíru mezi SSSR a USA, přinesly do tohoto specializovaného medicínského odvětví svěží vítr. Testují se nové materiály a slitiny, především u protetických náhrad dolních končetin, kdy je potřeba, aby výsledný produkt dokázal zkombinovat pevnost a lehkost, což v současné době úspěšně plní zvláště titanové protézy popř. protézy z duralu a uhlíku v kombinaci s dalšími slitinami a materiály (např. plast, kevlar).

Zatímco např. u bércových sportovních protéz není taková potřeba robotických vylepšení, v případě amputace horních končetin dochází v oblasti protetického výzkumu k neustále novým upgradům, neboť i ta nejrealističtější mechanická náhrada nedokáže suplovat funkci ruky resp. prstů.

Výsledkem úsilí vědců jsou myoelektronické a robotické protézy, které jsou více či méně schopny nahradit ztrátu horních končetin. Pacient dokáže vykonávat základní pohyby, naučí se uchopovat a pouštět předměty a provádět další jednoduché úkony.
Protetická dolní končetina – fotbal

Ty nejdokonalejší roboticko-bionické protézy horních končetin, u kterých stále probíhá vývoj, jsou prozatím jen z obtížemi dostupné. Některé dokončené typy, které jsou k dostání i v České republice lze k  současnému datu zakoupit za cca dva miliony korun a více, pojišťovny je hradí jen u některých pacientů. Tyto protézy se vyznačují propracovanou jemnou motorikou prstů, citlivostí na vnější podněty, po „sehrání“ impulsů mezi „hostitelem“ a bionickou náhradou člověk zvládá práci na počítači, hru na klavír a další specifické aktivity.

Vývoj v této oblasti neustále pokračuje, dalším krokem je nyní zefektivnění motoriky se zaměřením na rychlost a sílu protézy tak, aby se dokázala vyrovnat zdravé paži-ruce dospělého člověka.