Vyberte si některý z žádaných oborů a studujte u nás

Posted on Posted inNezařazené


Kam vyrazit za optimálním vzdÄ›láním, které Vám nastaví příjemné možnosti, jak najít profesní uplatnÄ›ní na trhu s potravinami, jejich zpracováním, výrobou a distribucí? StÅ™ední Å¡kola Pardubice je jedinou svého druhu v ÄŒeské republice. FunkÄní formát, který lze na vlastní kůži aplikovat prostÅ™ednictvím denního i dálkového a nástavbového studia Vám v souvislosti s hledáním práce na trhu nepÅ™inese žádné trable. StÅ™ední Å¡kola Pardubice je jednoznaÄnÄ› zárukou výjimeÄné kvality vzdÄ›lávání.

Udržujeme rovnováhu s reálnými požadavky trhu práce

PÅ™ihlaste se do pÅ™ijímacího řízení na vzdÄ›lávacím institutu, v jehož prostorách se rodí excelentní pracovníci pekáren, perníkáren, cukráren, obchodů, mlýnů i dalších potraviny profesionálnÄ› produkujících, upravujících a distribuujících. StÅ™ední Å¡kola PardubicezaruÄuje, že VaÅ¡e cesta ke kvalitnímu vzdÄ›lání bude dláždÄ›na Äinností kvalifikovaných, zkuÅ¡ených a vstřícných pedagogů, Å¡piÄkovými uÄebními materiály a efektivními vzdÄ›lávacími postupy a metodami i praktickou zkuÅ¡eností.