Filtrační náplň zeolit dokáže nahradit křemičitý písek

Posted on Posted inHobby


Zeolit je ryze přírodní hornina. Neobsahuje žádné toxické sloučeniny a příměsi, které by byly škodlivé vůči životnímu prostředí, zvířatům a pochopitelně i člověku. Obsahuje naopak minerální ionty, které jsou zdraví prospěšné a využívají se při procesu tzv. iontové výměny.terasový bazén
Vznik tohoto jedinečného minerálu se datuje do doby před zhruba pěti sty miliony lety, povrch planety se zmítal v sopečných erupcích a v určitých oblastech sopky vyvrhovaly popel, jehož složení odpovídalo tzv. aluminosilikátům, tedy sloučeninám hliníku a křemíku. Ty se v podobě jemného popílku snášely k zemi a usazovaly se jako sediment. Časem zhutněly v pevnou krystalickou hmotu. Tam, kde popel dopadal do vody, reagoval s ní a měnil se v kámen, jemuž dnes říkáme zeolit. Jeho největší naleziště jsou v oblasti Středního východu a v Asii, u nás jsou k nalezení drobná ložiska v Českém středohoří.
Krystaly minerálu jsou velmi pórovité, podobají se houbě, která je schopna pohltit velké množství látek různého skupenství. Této vlastnosti se využívá v mnoha oborech, např. v medicíně, v zemědělství, stavebním průmyslu, v potravinářských a chemických odvětvích výroby atd.

Kde všude můžete zeolit využít

Filtrace bazénů, vířivek a okrasných jezírekFiltrační náplň zeolit dokáže zcela zastoupit klasickou náplň filtračních zařízení – křemičitý písek. A nejen to, zároveň pomocí výměny iontů uvolňuje do okolního prostředí ionty vápníku, hořčíku a sodíku a naopak zachycuje cizorodé látky, jimiž jsou např. amoniak a soli kyseliny dusičné a dusité. Jedná se o velice levný a zároveň efektivní čistič.fontána
Příměs do zahradní půdy– zahrádkáři a pěstitelé ovoce, zeleniny a milovníci zelených zahradních zákoutí jej velmi často využívají jako součást příměsi půdního substrátu. Výborně kypří a provzdušňuje zeminu a uvolňováním minerálních iontů podporuje růst veškerých rostlinných druhů.
Domácí zvířata– absorbuje nečistoty a zápach v podestýlkách a toaletách domácích zvířat, některé hospodyňky jej sypou do košů na odpadky, stačí jen malá hrst, která dokáže zachytit zápach tlejících odpadků v kuchyni, což je nepříjemné zvláště v letních měsících.